Wat te doen bij vergiftiging

 

Vergiftiging
 

Vergiffen zijn de stoffen die bij opname of contact met het lichaam schade kunnen toebrengen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.
Dit kan via de bek, eten & drinken, via de neus, inademen, of via de huid, direct contact worden opgenomen.


Verschijnselen vergiftiging;
* ademhalingsstoornissen
* buikpijn
* diarree
* plotseling heftig braken
* spierkrampen
* in sommige gevallen zijn de verschijnselen niet echt duidelijk, bijvoorbeeld een hond wat rustig is of juist heel druk

Houdt de hond goed in de gaten, kijk of er geen restanten van het gif terug te vinden zijn.


Wat te doen bij vergifitiging;

* haal het gif (plant, medicijnen e.d.) onmiddellijk weg

* maak de bek goed schoon door de bek te spoelen met water maar zorg ervoor dat het dier geen water naar binnen krijgt, door de kop goed omlaag te houden.

* spoel de vacht, als het om een stof op de huid gaat, goed met stromend water af

* probeer te achterhalen wat en hoeveel het dier naar binnen heeft gekregen

n* eem resten van het gif en/of braaksel mee naar de dierenarts

TIP: schaf een gifwijzer aan bij de apotheek. Hierop staan vele stoffen alsook wat je kunt doen als eerste hulp, bijv. wel/niet laten braken etc. 

Copyright Jacqueline Bosch